Eclectische Energetische Natuurgeneeskunde

E.E.N.® -Therapie

Eclectische energetische natuurgeneeskunde (E.E.N.® -therapie) is een verzamelnaam van verschillende stromingen binnen de Oosterse, traditionele Chinese en Westerse natuurgeneeskunde.

Allen gaan ze uit van een holistische visie, de mens bekijken in zijn geheel.
Alles is met elkaar verbonden, lichaam, geest en ziel.

De Westerse geneeskunde richt zich op het in balans brengen, terwijl de Chinese geneeskunde zich richt op het opsporen van energetische blokkades en de energie terug te herstellen.

De Oosterse geneeskunde richt zich op het bewustzijnsniveau.

De E.E.N.®-therapie heeft een breed spectrum aan therapieën die hiervoor ingezet kunnen worden met als één doel: terug de balans herstellen tussen lichaam, geest en ziel.

Ma Loba, Praktijk voor natuurgeneeskunde te Kinrooi (België)

Andere therapieën